eurobank dołączył do grona kilku banków zaangażowanych w rządowy program Mieszkanie dla…

Tania pożyczka

eurobank dołączył do grona kilku banków zaangażowanych w rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Od 19 maja 2014 roku będzie udzielał kredytów hipotecznych z dofinansowaniem państwa na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego osobom w wieku do 35 lat.

12 maja 2014 roku eurobank podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą przystąpienia do rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Dzięki zawartej umowie bank będzie mógł udzielać kredytów hipotecznych z dofinansowaniem wkładu własnego ze środków budżetu państwa na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, pochodzącego z rynku pierwotnego. Kredytowana nieruchomość musi spełniać określone w ustawie warunki dotyczące między innymi wielkości oraz ceny. Oferta skierowana jest do osób, które do tej pory nie były właścicielami żadnej nieruchomości. Wnioski o kredyt hipoteczny objęty rządowym wsparciem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą przyjmowane od 19 maja 2014 roku w placówkach eurobanku na terenie całego kraju.

 

Mieszkanie dla Młodych:

rządowy program skierowany do osób w wieku do 35 lat (małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci, singli. W przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka

polega na udzieleniu przez państwo finansowego wsparcia przy nabyciu pierwszego mieszkania (o powierzchni nie większej niż 75 m2 lub domu jednorodzinnego (o powierzchni nie większej niż 100 m2, pochodzącego z rynku pierwotnego. W przypadku osób wychowujących przynajmniej trójkę dzieci wspomniane limity metrażowe zostały zwiększone odpowiednio o 10 m2. Rządowa dopłata obejmuje maksymalnie 50 m2 kredytowanych nieruchomości.

dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa wynosi odpowiednio 10% (dla singli i rodzin bez dzieci lub 15% (dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko wartości odtworzeniowej nieruchomości.

warunkiem przyznania dofinansowania jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego z co najmniej 15-letnim okresem kredytowania w wysokości wynoszącej co najmniej 50% ceny nieruchomości

Program Mieszkanie dla Młodych realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi. eurobank dołączył do grona kilku banków zaangażowanych w ten program po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyty hipoteczne z dofinansowaniem państwa w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będą przyznawane w eurobanku na ogólnych zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania.

Źródło: Euro Bank

Kredyt Samochodowy Porównanie

Kredyt
Wnioski
  • Wniosek o szybki kredyt
  • Wniosek o konsolidację zadłużenia
  • Wniosek o kredyt samochodowy
  • Wniosek o kredyt hipoteczny
  • Bezpłatny doradca kredytowy